Etapa 2

Od března 2021 probíhá druhá etapa migrace na služby Microsoft 365, která se týká migrace souborových služeb. To znamená přenos dat z domovských disků I:, sdíleného disku S: a některých dalších síťových disků do služeb OneDrive a SharePoint.

Důležité informace k OneDrive

Prosíme přečtěte si následující důležité informace k aplikaci OneDrive:

OneDrive

OneDrive je služba, která Vám umožní nahrávat své osobní soubory na cloudové úložiště. Díky tomu k nim můžete přistupovat ze všech svých zařízení připojených k internetu, tedy i ze svého soukromého počítače, tabletu či chytrého telefonu.

Výchozí kapacita úložiště bude nastavena na 25 GB.

SharePoint

SharePoint je platforma pro webové aplikace a sdílené úložiště souborů. Na AMU tuto platformu budou používat primárně zaměstnanci a pedagogové, a to například ke sdílení souborů v rámci pracovišť a kateder.

Výchozí kapacita úložiště bude nastavena na 25 GB.

Plán migrace

Podstatná část migrace souborových služeb, především domácích disků I: a sdílených disků, bude probíhat v měsících dubnu až červnu. Veškeré další práce související s migrací souborových služeb by měly být hotovy do konce září 2021.

Migrace souborových služeb bude zahrnovat

  1. Domovské disky uživatelů (disk I:).
  2. Sdílené disky (např. sdílený disk S:).
  3. Síťové disky některých pracoviště (např. NAMU).
  4. Síťové disky potřebné pro provoz síťových aplikací.

Podrobný harmonogram

  • 22. března 2021 - zahájení postupné migrace disků I: a sdílených disků *
  • 1. července 2021 - znepřístupnění disků I: pro zápis
  • 1. září 2021 - vypnutí disků I:
  • 30. září 2021 - ukončení migrace všech plánovaných souborových služeb

* Migrace bude probíhat individuálně, a proto je uvedený termín pouze orientační.

Migrace domovských disků I: a sdílených disků

Studenti a pedagogové, kteří nepoužívají školní počítače, si zkopírují svá data z disku I: na OneDrive samostatně podle dodaného návodu.

Zaměstnancům školy, kteří používají školní počítače, budou s migrací dat z disků I: individuálně asistovat lokální správci. Migrace bude probíhat společně se zprovozněním klienta OneDrive na stanici uživatele.

Současně s migrací domácích disků I: bude probíhat i migrace sdílených dat (např. disku S:). Migrace těchto dat bude probíhat vždy ve spolupráci s odpovědným pracovníkem za daná data.

Doporučený koncept ukládání dat

Prostředí Microsoft 365 nabízí několik systémů pro ukládání dat. Podle účelu jednotlivých dat bude nutné rozhodnout, jaký systém bude pro jejich uložení nejvhodnější. Hranice mezi systémy není ostrá, proto budou nutné konzultace s vlastníky (nebo správci) současných dat.

OneDrive

Osobní úložiště uživatele.

Data zde uložená nejsou důležitá pro AMU, ale pouze pro daného uživatele. OneDrive by tak například neměl obsahovat data, která by daný zaměstnanec předával svému nástupci v dané agendě. Pokud má zaměstnanec data, která přesahují jeho působnost, měl by je ukládat do příslušného SharePointu.

Ke svým datům může uživatel přistupovat na svém pracovním i soukromém počítači, z mobilního zařízení i přes webové stránky.

Data ve OneDrive se nebudou zálohovat na prostředcích AMU, jejich ochrana bude zabezpečena pouze standardními mechanismy M365 (smazané soubory v koši po dobu 90 dní, historie verzí souborů).

Týmy v Teams

Prostor a úložiště pro operativní spolupráci uživatelů.

Nad daty zde uloženými probíhá aktivní práce, avšak její finální výsledky a výstupy by měly být uloženy do příslušného SharePointu.

K datům může uživatel přistupovat na svém pracovním i soukromém počítači, z mobilního zařízení i přes webové stránky.

Data v Teams se nebudou zálohovat na prostředcích AMU, jejich ochrana bude zabezpečena pouze standardními mechanismy M365 (smazané soubory v koši po dobu 90 dní, historie verzí souborů).

SharePoint

Prostor a úložiště pro výsledky práce, výstupy projektů, archiv dat.

Pro pracoviště, týmy a projekty budou zakládány SharePointy dle potřeby. Každý SharePoint by měl mít svého správce, tedy odpovědného pracovníka, který bude ukládaným datům rozumět.

K datům může uživatel přistupovat na svém pracovním i soukromém počítači, z mobilního zařízení i přes webové stránky.

Data v SharePointu se budou nad rámec standardních mechanismů M365 zálohovat také na servery AMU.

Windows Share na lokálních serverech AMU

Vysokorychlostní úložiště dostupné pouze z vnitřní sítě AMU.

Klasické sdílené disky, které nabízejí vysoké rychlosti v přístupu k datům, ale nejsou dostupné mimo počítačovou síť AMU a to ani přes webové stránky. Vhodné zejména pro velmi velké soubory nebo specifické scénáře práce se soubory. Zakládány budou pouze na požádání v odůvodněných případech.

Data ve Windows Share se budou zálohovat na servery AMU.